Zbiory online

1. Każdy element strony, w tym zdjęcia, obiekty, grafiki, nazwa, logo, podlegają
ochronie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym ustawie z 4 lutego 1994 r. o
ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994, Nr 24, poz.83 z późn.
zm.).

2. Prawa autorskie do materiałów zawartych na niniejszej stronie przysługują Muzeum
im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
żaden element strony nie może być częściowo ani w całości kopiowany i
rozpowszechniany w jakikolwiek sposób i na jakimkolwiek nośniku, w celach
komercyjnych.

4. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie są zabronione.

5. Zasady i cennik udostępniania cyfrowych wizerunków eksponatów
znajduje się TUTAJ: http://www.muzeum.grudziadz.pl/strona-122-udostepnianie_fotografii_skano...

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz

sekretariat: tel. 56 46 590 63 do 65

fax. 56 46 590 66

e-mail: muzeum@muzeum.grudziadz.pl

muzeum

Digitalizację zbiorów w ramach wieloletniego programu „Konserwacja i digitalizacja zbiorów muzealnych” zrealizowano dzięki środkom finansowym Urzędu Miejskiego w Grudziądzu